Mục tiêu Xây dựng một xã hội tương lai hòa hợp với thiên nhiên của Toyota Việt Nam

Hiện nay, hành động tàn phá rừng đang tiếp diễn trên khắp thế giới, vì thế hằng năm, một diện tích lớn tài nguyên rừng – tương đương với 14% diện tích Nhật Bản đang mất đi. Để thực hiện mục tiêu “làm giàu hơn nữa đời sống của cộng đồng” và xây dựng một tương lai hòa hợp với thiên nhiên,Toyota Việt Nam  cùng toàn bộ chi nhánh trên toàn thế giới sẽ đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc triển khai 3 dự án toàn cầu “hướng tới tương lai” trong năm 2016:

Toyota

– Dự án Làn Sóng Xanh Toyota – kết nối  mọi địa phương: hướng tới kết nối chính quyền và doanh nghiệp, các nhà cung cấp và các công ty kinh doanh,… tại mỗi địa phương tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới chung tay bảo vệ môi trường;

– Dự án Ngày hôm nay cho Ngày mai – kết nối với thế giới: một dự án nhằm kết nối mọi doanh nghiệp toàn cầu với cùng một mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

– Dự án giáo dục phát triển bền vững Toyota nhằm hỗ trợ truyền tải các kiến thức cần thiết bảo vệ môi trường. Hiện nay, một Trung tâm đào tạo môi trường đã được xây dựng tại Trung Quốc, tiếp đó một trung tâm tại Thái Lan cũng đã được thành lập.

Xem thêm :   Toyota Innova 2017 hạ cánh êm đẹp tại Việt Nam

Nguồn : autodaily.vn

Posted in Tin Tức.